Jeg tillater at søknaden kan bli sendt til andre bedrifter med ledige læreplasser ved behov.

Jeg samtykker til at opplysninger om meg registreres i dette systemet og at opplæringskontoret kan innhente annen relevant informasjon om meg. Jeg godtar også at mine dokumenter videresendes til aktuelle lærebedrifter.