Jeg samtykker til at opplysninger om meg registreres i dette systemet og at opplæringskontoret kan innhente annen relevant informasjon om meg. Jeg godtar også at mine dokumenter videresendes til aktuelle lærebedrifter.